صفحه اصلی نظر دانشمندان تعداد دانلود : 123

جوزف جان تامسون برنده جایزه نوبل فیزیک 1906

با هر پیشرفت علم ما به این نتیجه می رسیم که آثار خداوند عظیم هستند.

Jaki , Stanley L. , The Relevance of Physics (Scottish Academic Press, 1992) , p.422.

فرانسیس کالینزسرپرست پروژه ژنوم انسانی

با پژوهش در خلقت شکوهمند و حیرت آور خداوند ، علم می تواند وسیله برای عبادت [خداوند] باشد.

Collins,F. ,https://edition.cnn.com

چارلز هارد تاونزمخترع لیزر و برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1964

اگر علم و دین اینقدر زیاد شبیه هم هستند... آنها وضوحا در زمانی به هم میرسند. من معتقدم که این تلاقی گریز ناپذیر است. زیرا هر دوی آنها حاکی از کوشش انسان برای فهم جهانش هستند و باید در نهایت با یک چیز سر و کار داشته باشند.

Townes , Charles H. , “ The convergence of science and religion” , Zygon , March – April 1966 , Vol. 32 , no. 2.p. 7.

هانس کریستین اورستد کاشف الکترومغناطیس

هر تحقیق اساسی در طبیعت باید منجر به شناختی از وجود خدا شود.

Jaki , Stanley L. , The Relevance of Physics (Scottish Academic Press, 1992) , p.438.

نیوتن ریاضیدان و فیزیکدان

این سیستم زیبای خورشید، سیارات، ستاره های دنباله دار تنها می تواند از قلمرو یک موجود دانا و توانا نشئت گرفته باشد.

Sapiens,edited by Henry Margenau and Roy Abraham (open Court Pub.Co.,1992),p. 106

لایب نیتزفیلسوف ، منطق دان و ریاضیدان

این خصوصا در علوم است... که ما عجایب خداوند را می بینیم- قدرت ، حکمت و نیکی او را ... بدین علت است که من از ابتدای جوانی ، خودم را به علومی که دوست دارم سپرده ام.

Jaki , Stanley L. , The Relevance of Physics (Scottish Academic Press, 1992) , p.428.

آرتور لئونارد شالو برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1977

اما زمینه دین یک زمینه بزرگ برای کار علمی است. به زبان زبور 19 ، : آسمان ها عظمت خدا را اعلام می کنند و گنبد مینا صنع او را نشان می دهد. پس پژوهش علمی یک عبادت است، زیرا آن عجایب بیشتری از خلقت را ظاهر می کند.

Cosmos,Bios,Theos: Scientists Reflect on Science,God,and the Origins of the Universe,Life , and Homo Sapiens,edited by Henry Margenau and Roy Abraham (open Court Pub.Co.,1992),p. 106

رفرنس : کتاب علم و دین در افق جهان بینی توحیدی از دکتر مهدی گلشنی